Asian Fashion Models

Shooting of Vogue China with Peter Lindbergh on Long Island. featuring Liu Wen (Marilyn), Shu-Pei (NEXT), Sun Fei-Fei (Women), Tao Okamoto (FORD) and Ming Xi… Video Rating: 4 /...